Wat we doen

ADMINISTRATIE WMO/JEUGDWET

administratie wmo jeugdzorgZorg-Lokaal voert de administratieve processen voor zorginzet vanuit de Wmo (hulp bij het huishouden en begeleiding) en de Jeugdwet van beschikking tot uitbetaling volledig uit. Uitgevoerd voor zowel de inspannings-, output/resultaat,- of taakgerichte variant vanuit ZiN en pgb.

 

Stuurinformatie |  Digitaal iJw/iWmo platform: Zorg-Portaal | Sluitend administratief proces ZiN | Sluitend administratief proces Pgb | Zorg-Lokaal helpdesk 

Lees meer

ONDERZOEK ZORGLEVERING

onderzoek zorgleveringUw gemeente krijgt stuurinformatie over de door zorgaanbieders geleverde zorg. Zorg-Lokaal onderzoekt de daadwerkelijke zorglevering, de tevredenheid van cliënten over de ontvangen zorg en de kwaliteit van de geleverde zorg. 

 Lees meer

CONSULTANCY

consulstancyVan beleid naar administratieve processen en systemen. Zorg-Lokaal consultants maken met uw gemeente de vertaalslag. Uw gemeente krijgt zo stuurinformatie voor een effectieve uitvoering van de Wmo of Jeugdwet.

Zorg-Lokaal Audit  | Projectmanagement

 Lees meer

 

AUDIT

auditEfficiënt georganiseerde en gecontroleerd uitgevoerde administratieve processen rondom zorginzet vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onze Zorg-Lokaal consultant brengt binnen 4 weken eventuele verbetermogelijkheden in kaart.

Verwerken stam- en cliëntdata | Verwijzing t/m afrekenen zorg |   Verwerken mutaties

Lees meer

 

DIENSTENVOUCHER

dienstenvoucherExtra ondersteuning geven aan huishoudens. De technische (softwarematige) en administratieve oplossing “Dienstenvoucher” maakt dit mogelijk voor gemeenten.

Flexibele opzet en uitvoering  | Makkelijk digitaal systeem | Snelle implementatie | Minimale investering | Stuurinformatie

 Lees meer

ZORG-LOKAAL

 

 

Onze klanten