voor clienten

Voor cliënten

Langer zelfstandig participeren in de maatschappij. Dat is het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Jouw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. De gemeente bepaalt op hoeveel en welke ondersteuning je recht hebt en geeft hiervoor een beschikking af. Zorg-Lokaal voert namens diverse gemeenten het administratieve proces vanaf de beschikking uit.

Administratie Wmo/Jeugdwet

Heb je van jouw gemeente een beschikking voor zorgondersteuning toegekend gekregen vanuit de Wmo of Jeugdwet? Dan zijn er twee mogelijkheden om zorgondersteuning te ontvangen: ZiN (Zorg in Natura) en Pgb (Persoonsgebonden budget).

Vanaf het moment dat je gemeente vanuit ZiN of Pgb zorgvoorziening of hulpmiddelen heeft toegekend start de administratieve uitvoering rondom de zorgondersteuning.

Bij Zorg in Natura geeft de gemeente aan een gecontracteerde zorgaanbieder opdracht om je zorgondersteuning te bieden. Je maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop je deze zorgondersteuning krijgt. Zorg-Lokaal verzorgt voor jouw gemeente en de zorgaanbieder het administratieve proces rondom de toegekende en geleverde zorg.

Met een persoonsgebonden budget (Pgb) bepaalt u zelf welke zorgaanbieder de zorgondersteuning biedt waarvoor u een beschikking heeft ontvangen van de gemeente. Uw budget wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de zorgaanbieder voor de geleverde zorg en ondersteuning. Heeft u een Pgb? Dan kunt u via “Mijn PGB” op de SVB internetsite uw persoonlijke zaken regelen.

MIJN PGB – SVB

Krijg je hulp of ondersteuning thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding? Of heb je een Pgb Wmo? Dan betaal je hiervoor een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van je eigen bijdrage. 

Voert Zorg-Lokaal administratie Wmo/Jeugdwet voor jouw gemeente uit en heb je hierover een vraag? Neem dan contact op met de Zorg-Lokaal via 088 007 94 94.

Dienstenvoucher

Mag je via jouw gemeente gebruik maken van extra ondersteuning in de vorm van dienstenvouchers?

Bezoek dan het digitale portaal om te registreren en dienstenvouchers aan te schaffen.

 

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.