voor clienten

Voor cliënten

Langer zelfstandig participeren in de maatschappij. Dat is het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. De gemeente bepaalt op hoeveel en welke ondersteuning u recht heeft en geeft hiervoor een beschikking af. Zorg-Lokaal voert namens diverse gemeenten het administratieve proces vanaf de beschikking uit. Samen verder …

Administratie Wmo/Jeugdwet

Heeft u van uw gemeente een beschikking voor zorgondersteuning toegekend gekregen vanuit de Wmo of Jeugdwet? Dan zijn er twee mogelijkheden om zorgondersteuning te ontvangen: ZiN (Zorg in Natura) en Pgb (Persoonsgebonden budget).

Vanaf het moment dat uw gemeente vanuit ZiN of Pgb zorgvoorziening of hulpmiddelen heeft toegekend start de administratieve uitvoering rondom de zorgondersteuning.

Bij Zorg in Natura geeft de gemeente aan een gecontracteerde zorgaanbieder opdracht om u zorgondersteuning te bieden. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u deze zorgondersteuning krijgt. Zorg-Lokaal verzorgt voor uw gemeente en de zorgaanbieder het administratieve proces rondom de toegekende en geleverde zorg.

Met een persoonsgebonden budget (Pgb) bepaalt u zelf welke zorgaanbieder de zorgondersteuning biedt waarvoor u een beschikking heeft ontvangen van de gemeente. Uw budget wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de zorgaanbieder voor de geleverde zorg en ondersteuning. Heeft u een Pgb? Dan kunt u via “Mijn PGB” op de SVB internetsite uw persoonlijke zaken regelen.

MIJN PGB – SVB

Krijgt u hulp of ondersteuning thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding? Of heeft u een Pgb Wmo? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. 

Voert Zorg-Lokaal administratie Wmo/Jeugdwet voor uw gemeente uit en heeft u hierover een vraag? Neemt u dan contact op met de Zorg-Lokaal via 088 007 94 94.

Dienstenvoucher

Mag u via uw gemeente gebruik maken van extra ondersteuning in de vorm van dienstenvouchers?

Bezoek dan het digitale portaal om te registreren en dienstenvouchers aan te schaffen.

 

Scroll naar top