Zorg-Portaal 2.1 voor grip

Sinds 12 juni 2017 spreken we een nieuwe berichtentaal als we praten over zorginzet vanuit de Wmo of Jeugdwet. Om berichten over Wmo en Jeugdwet zorginzet uit te kunnen wisselen gebruiken ongeveer 40 Nederlandse gemeenten en honderden zorgaanbieders ons Zorg-Portaal 2.1.

Dit softwarepakket werkt op basis van de landelijk geldende i-Standaarden voor berichtenverkeer. Met ingang van 12 juni 2017 heeft deze landelijke standaard een grote verandering ondergaan; het formaat van de berichten is aangepast van .EI (een platte tekst formaat) naar .XML (een wereldwijd gestandaardiseerd formaat voor het uitwisselen van gegevens). De impact van deze wijziging is groot, alle systemen moeten opnieuw leren om met elkaar te communiceren in een geheel nieuwe taal.
 
Het team van Zorg-Lokaal (o.a. ICT architecten, ontwikkelaars en testers) heeft in nauwe samenwerkingen met de ketenpartijen als Vecozo, Zorginstituut Nederland, KING en het Inlichtingenbureau binnen zes maanden een ontwikkeltraject afgerond, waarbij een compleet vernieuwd softwaresysteem voor berichtenverkeer is opgeleverd: het Zorg-Portaal 2.1. In dit ontwikkeltraject is dit systeem in de backend van het Zorg-Portaal, puur gefocussed op het uitwisselen van berichten. Ook proactieve nazorg bij o.a. bugs, fouten in werkprocessen of in de ontwikkelde i-Standaarden hoort bij een dusdanig grote change.
 
Op uitnodiging van Het Inlichtingenbureau brainstorm Zorg-Lokaal samen met diverse Nederlandse gemeenten over de “nieuwe” i-Standaard 2.2 en de optimalisering van het berichtenverkeer in het algemeen in de keten.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top