Wat een EK kwalificatiewedstrijd, Wmo/Jeugdwet administratie en productcodes met elkaar gemeen hebben

Kwalificeren voor het EK doe je niet zo maar. Na 90 minuten als winnaar van het veld gaan, vraagt om een optimale opstelling, continue doordacht inspelen op verandering en een goede wedstrijdtactiek. Allemaal aspecten die ook voor gemeenten komen kijken bij het verantwoord uitvoeren van de administratie rondom ingekochte zorgproducten.

Presenteer de optimale opstelling.
Voordat de wedstrijd van start gaat presenteert de coach de optimale teamopstelling waarmee gespeeld wordt. Gemeenten en zorgaanbieders wisselen via het berichtenverkeer (iJw/iWmo) op cliëntniveau informatie uit over ingezette zorgproducten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Om duidelijk te maken over welk zorgproduct het gaat gebruiken ze productcodes. Het is voor gemeenten noodzakelijk deze productcodes vast te leggen. De “opstelling” moet bekend zijn. Vastleggen kan bijvoorbeeld in een productdiensten catalogus (PDC). Een PDC geeft inzicht in gemaakte contractafspraken, is de basis voor de administratieve uitvoering en levert input om de systemen voor het berichtenverkeer in te richten.
 

Speel continue doordacht in op verandering.
Een blessure, een gele kaart, een tegengoal die zorgt voor achterstand net voor de rust. Allemaal elementen waardoor het kunnen winnen van de EK kwalificatiewedstrijd vraagt om continue doordacht in te spelen op veranderingen. De gemeentelijke PDC kan door beleidswijzigingen of nieuwe contract- en inkoopafspraken ook wijzigen. Bijvoorbeeld als er:
• veranderingen zijn in gegevens van gecontracteerde zorgaanbieders;
• van eigen productcodes naar standaardproductcodes wordt overgestapt;
• wijzigingen zijn in de tarieven van zorgproducten.
 

Voor gemeenten is het dus ook belangrijk om continue doordacht in te spelen op wijzigingen. Welke acties moeten worden uitgevoerd bij een wijziging in de PDC? De PDC zelf, processen en systemen moeten worden aangepast. Als een productcode wijzigt moet bijvoorbeeld worden bepaald welke nog lopende toewijzingen omgezet moeten worden en vanaf wanneer de nieuwe productcode in gebruik genomen wordt. Bij een tariefwijziging is het belangrijk om ook rekening te houden met eventuele wijzigingen in de hoogte van Pgb budgetten en de waarde van toewijzingen.
 

Wat bij PDC wijzigingen in elk geval niet in het geding mag komen is het proces van de betaling aan zorgaanbieders. Binnen het berichtenverkeer zullen declaraties (303 berichten) worden gecontroleerd op basis van de Toewijzing (301 bericht). Als het declaratiebericht de verkeerde productcode bevat zal deze uitvallen. De zorgaanbieder ontvangt een retourbericht (304 bericht) en zal de declaratie hernieuwd moeten indienen. Dit zorgt voor extra werk en vertraging in de betaling.
 

Heb een goede wedstrijdtactiek.
Wil je bij de EK kwalificatie als winnaar van het veld gaan? Dan moet de wedstrijdtactiek op orde zijn. Het verantwoord uitvoeren van de administratie rondom ingekochte zorgproducten vraagt ook van gemeenten dat de gekozen tactiek goed is. Administratieve processen en systemen moeten op orde zijn en blijven. Gemeenten die hierbij ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor een maatwerkscan. Een maatwerkscan geeft uw gemeente of regio advies op maat om processen, zoals het inrichten van de PDC, organiseren van berichtenverkeer, verwerken van mutaties of het analyseren van data, verantwoord te organiseren.
 

Datum: 27 maart 2019
 

Door: Eline van der Plas

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top