Grip op zorg? Zo helpt Franky …

Hoe kun je sturen op de Wmo en Jeugdwet? Hoe zorg je nu en in de toekomst voor kwalitatieve zorg en ondersteuning die er toe doet? Vele mensen in Nederland houden zich met deze vragen bezig.
Hieronder lees je hoe Franky zijn steentje bijdraagt aan grip op verantwoorde zorginzet. Samen verder …

Software applicaties die informatie over ingezette zorg kunnen verwerken en analyseren, bieden gemeenten grip. Het is cruciaal dat deze software up-to-date is en goed functioneert. Als tester controleer ik applicaties voordat deze worden gereleased. Door gemeenten een optimaal werkend iJw/iWmo platform en dashboard applicatie te bieden draag ik mijn steentje bij. 

Waarom een iJw/iWmo platform en dashboard? 

iJw/iWmo applicaties zorgen ervoor dat gemeenten en zorgaanbieders via berichten met elkaar kunnen communiceren over toegekende en geleverde zorg. Dit berichtenverkeer zorgt voor administratieve lastenverlichting bij gemeenten én zorgaanbieders.

Minder administratieve lasten betekent meer tijd om dat te doen wat nodig is: verantwoorde zorg inzetten en leveren.

En dashboard applicaties geven rapportages op basis van data uit de administratie weer. Daarmee hebben gemeenten overzicht en inzicht voor sturing.

Hoe regel je up-to-date goed werkende applicaties? 

Vooral met goed teamwerk! Het begint allemaal bij het continue analyseren van requirements. Voor ons iJw/iWmo platform zijn de landelijke iStandaarden bijvoorbeeld belangrijk. Pas als je continue weet aan welke eisen en wensen de software applicatie moet voldoen kun je inspelen op behoeften vanuit de markt.

De eerste stap is dat de eisen en wensen worden doorvertaald naar een functioneel ontwerp of een aanpassing van het bestaande functioneel ontwerp. Als het (gewijzigde) functioneel ontwerp akkoord is dan kan ik starten met de testvoorbereiding. Dat houdt in het aanmaken van testcases en testdata.

Zodra de functionaliteit opgeleverd is dan kan ik gaan testen. Enerzijds is dat het verifiëren van de nieuwe functionaliteit. Anderzijds is dat het controleren of de bestaande functionaliteit nog steeds correct werkt (regressietest). De regressietest voer ik uit met de hulp van testautomatisering.

Alles wat ik in de testfase ontdek bespreek ik met het ICT team. Dan blijven we net zo lang aan de software applicatie werken totdat deze voldoet aan de eisen.

Wat gebeurt er als de applicatie is goedgekeurd? 

Als de applicatie geverifieerd is in de testomgeving, volgt er nog een acceptatietest waar een aantal stakeholders en/of key-users de mogelijkheid krijgen om de applicatie te valideren. Als de applicatie goedgekeurd wordt kan de applicatie gereleased worden.

Afhankelijk van de impact van de release worden (toekomstige) applicatiegebruikers geïnformeerd en geïnstrueerd.

Benieuwd wat Zorg-Lokaal voor uw gemeente kan betekenen? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

20191213

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top