Rechtszekerheid waarborgen voor resultaatgericht werken: Wetsvoorstel Wmo 2015

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in oktober 2018 de uitspraak gedaan dat de huidige manier van resultaatgericht beschikken onvoldoende rechtszekerheid biedt voor cliënten. Dit komt omdat in de beschikking niet benoemd wordt op hoeveel uren ondersteuning een cliënt recht heeft. Deze uitspraak zou belangrijke gevolgen hebben voor het Wmo-beleid van gemeenten die resultaatgericht beschikken.

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer op 14 april 2019 een brief geschreven over resultaatgericht werken in het licht van de uitspraken van de CRvB.
 
Waarborgen van rechtszekerheid
In de brief stelt de minister voor om het ondersteuningsplan een vaste plek te geven in de Wmo 2015 en onderdeel te maken van de beschikking, bij zowel het in uren als in resultaat beschikken. De cliënt en aanbieder bepalen samen hoe het resultaat wordt bereikt en wat een cliënt kan verwachten. Het gaat hierbij om de activiteiten en hoe vaak deze plaatsvinden. De gemeente kijkt mee, neemt uiteindelijk een besluit en geeft een beschikking af. Op deze manier maakt het ondersteuningsplan onderdeel uit van de beschikking.
 
Duidelijkheid voor burgers
Er is meer nodig dan alleen het borgen van het ondersteuningsplan in het administratieve proces van gemeenten. Het is ook belangrijk dat gemeenten vastleggen bij wie cliënten terecht kunnen als zij ontevreden zijn over de invulling van de beschikking, het behaalde resultaat of de geleverde kwaliteit.
 
Een goede aanvulling zou kunnen zijn dat gemeenten er voor kiezen om onderzoek te doen naar de zorglevering. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van huisbezoeken bij de cliënt. Een inspecteur beoordeelt tijdens een bezoek bij de cliënt de kwaliteit van bijvoorbeeld de huishoudelijke ondersteuning en bevraagt de cliëntbeleving.
 
De data die uit een huisbezoek komt, geeft gemeenten informatie over de rechtmatig- en doelmatigheid van de geleverde zorg. Bovendien kan het informatie geven die gebruikt zou kunnen worden bij het beoordelen van het huidige beschikkingsproces en het gebruik van het ondersteuningsplan.
 
Zorg-Lokaal kan uw gemeente ondersteunen bij de uitvoering van deze kwaliteit- en belevingsmetingen. Daarnaast geven we u graag advies over het inrichten van het ondersteuningsplan binnen uw administratie om de rechtszekerheid van de cliënt te borgen.
 
20190503

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top