Jeugd-GGZ van DBC naar uitvoeringsvariant

pgb trekkingsrecht
De i-Sociaal Domein regiobijeenkomsten die in maart 2017 werden gehouden hadden als thema “jeugd-GGZ van DBC naar uitvoeringsvariant”. Een overstap in bekostigingssystematiek die ook het verantwoord uitvoeren van de administratie rondom jeugd-GGZ producten raakt.

Landelijk is afgesproken door VWS, Zorginstituut Nederland en de VNG dat gemeenten met ingang van 1-1-2018  geen DBC’s meer mogen hanteren binnen de Jeugdwet. De reden hiervan is tweeledig: 
 
[bs_icon name=”glyphicon glyphicon-ok”]Op 31-12-2017 loopt de bestuurlijke afspraak (VWS, ZN, VNG) rondom een zachte landing voor jeugd-GGZ af. Het overnemen van de DBC bekostigingssystematiek jeugd-GGZ was een onderdeel  van deze afspraak.
[bs_icon name=”glyphicon glyphicon-ok”]In de regeling persoonsgegevens (van kracht sinds de zomer van 2016) wordt gesteld dat er vanaf 2018 geen basis meer is om diagnose informatie op de factuur te vermelden.
 
Uitvoeringsvarianten
Producten die nu nog middels DBC’s worden bekostigd, moeten per 1-1-2018 worden ingekocht op basis van een van de drie uitvoeringsvarianten:

 
[bs_icon name=”glyphicon glyphicon-ok”]Inspanningsgericht
[bs_icon name=”glyphicon glyphicon-ok”]Outputgericht
[bs_icon name=”glyphicon glyphicon-ok”]Taakgericht

 
Landelijk wordt jeugd-GGZ ingekocht via de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. Om verscheidenheid aan lokale en regionale keuzes te beperken en administratieve lasten te reduceren wordt gemeenten verzocht een eenduidige werkwijze te kiezen. Ongeacht de uitvoeringsvariant.
 
Verantwoorde administratieve organisatie
Het overstappen van DBC’s naar een uitvoeringsvariant betekent voor gemeenten ook dat de administratieve organisatie zo moet worden ingericht dat verantwoord kan worden uitgevoerd.  Onze consultants helpen gemeenten hierbij. Voor één gemeente of een samenwerking van gemeenten.

 
Wil uw gemeente meer weten? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.
 
Informatieverzoek

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top