Grip op zorg? Zo helpt Ingrid …

Hoe kun je sturen op de Wmo en Jeugdwet? Hoe zorg je nu en in de toekomst voor kwalitatieve zorg en ondersteuning die er toe doet? Vele mensen in Nederland houden zich met deze vragen bezig.

Hieronder lees je hoe Ingrid haar steentje bijdraagt aan grip op verantwoorde zorginzet. Samen verder …

Mooie en minder mooie verhalen komen me ter ore als ik huisbezoeken uitvoer. In opdracht van gemeenten leg ik als VSR-kwaliteitsinspecteur huisbezoeken af bij cliënten die vanuit de Wmo huishoudelijke ondersteuning krijgen. Hierdoor heb ik met veel verschillende cliënten contact. En een ieder heeft weer een ander verhaal. Mijn werk zorgt er soms voor dat minder mooie cliëntverhalen iets mooier gemaakt kunnen worden. En dat geeft mij dan weer een goed gevoel. 

Wat houdt het uitvoeren van huisbezoeken in?

Heel kort uitgelegd meet ik tijdens een huisbezoek of de afgesproken ondersteuning technisch goed wordt uitgevoerd. Of en zo ja hoe de afgesproken ruimten gepoetst worden bijvoorbeeld. Om dit te meten maak ik gebruik van het ondersteuningsplan en bepaalde kwaliteitsnormen.

Van de cliënten zelf hoor ik ook graag hoe zij de geleverde ondersteuning nou eigenlijk beleven. Alle informatie verwerk ik in rapportages voor de gemeente. En dat helpt gemeenten om zorg verantwoorder in te zetten.

Huisbezoeken voor verantwoorde zorginzet? Hoezo?

Tweeledig. Enerzijds helpen huisbezoeken om resultaatgerichte zorg in te zetten en anderzijds mogelijk om administratieve lasten te verlichten.

√ Resultaatgerichte zorginzet
Met de informatie uit de rapportage kunnen gemeenten het gesprek aan gaan over de huidige en de gewenste zorglevering. Samen met het zorgteam  kunnen ze zo de cliënt helpen aan resultaatgerichte zorg.

Als een cliënt bijvoorbeeld aangeeft ontevreden te zijn dan kun je je afvragen of de huidige ondersteuning wel de juiste is om gestelde doelen te bereiken. Met de informatie uit het huisbezoek kan de gemeente hierover het gesprek met de cliënt en de zorgketen aangaan.

Daarnaast kunnen gemeente met behulp van de huisbezoekenrapportage sturing geven aan resultaatgericht inkoopbeleid. Als bekend is hoe kwalitatief de geleverde ondersteuning is dan kunnen zij hierover met gecontracteerde zorgaanbieders in overleg.

√ Administratieve lastenverlichting
Gemeenten moeten jaarlijks zorglevering aantonen. Om dit aan te kunnen tonen vragen gemeente bij zorgaanbieders vaak productieverantwoordingen op ter controle. Het opvragen, aanleveren en controleren vergt tijd van zowel bij gemeenten als de zorgaanbieders.

Tijd kan worden bespaard als gemeenten op andere manieren controle op zorglevering uitvoeren. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van huisbezoeken. Voorwaarde is wel dat het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders op orde is.

Benieuwd wat onderzoek naar zorglevering voor uw gemeente kan betekenen? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

 

29082019

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top