Hogere zorgkosten bij gemeenten met wijkteams: samenwerken voor grip op verantwoorde zorg

Voor gemeenten is het van belang dat zij beschikken over valide en relevante data om te kunnen monitoren en als nodig tijdig bij te sturen. Dit belang wordt versterkt door de onderzoeksresultaten van het Centraal Planbureau (CPB) over de inzet van wijkteams, die afgelopen vrijdag (18 januari 2019) werden gepubliceerd.

In Nederland werkt driekwart van de gemeenten met wijkteams. Deze wijkteams zijn in 2015 opgezet om de zorg goedkoper te maken. Het CPB heeft echter geconcludeerd dat gemeenten met wijkteams 14 procent vaker doorverwijzen naar duurdere Wmo zorg dan gemeenten zonder wijkteams. Hierdoor liggen de zorgkosten bij deze gemeenten hoger. Monitoren deze gemeenten relevante data voldoende, zodat zij overzicht en inzicht hebben om te sturen op beleid?

 

Feit is dat wijkteams in eerste instantie juist zijn ingezet om kosten te besparen en dat dit doel niet is bereikt. Het CPB geeft aan dat de conclusies niets zeggen over de kwaliteit van de door de wijkteams ingezette zorg. Het kan namelijk ook zo zijn dat de hogere kosten die nu gemaakt worden, op langere termijn juist leiden tot lagere kosten als grotere problemen voorkomen worden. Het is natuurlijk aan gemeenten zelf om te bepalen in welke mate de kosten van wijkteams een probleem zijn.

 

Om kostenstijging als gevolg van meer doorverwijzing naar professionele zorg tegen te gaan beschrijft het CPB een aantal maatregelen. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld besluiten om alleen de zwaarste hulpvragen nog door een wijkteam op te laten pakken of aanbieders helemaal geen rol meer te geven in de indicatiestelling.

 

Belang van valide en relevante data
Kostenbesparende veranderingen doorvoeren kunnen gemeenten echter niet zomaar. Het is cruciaal dat lokale beleidsmakers weten wat er speelt bij hun gemeente en waarop er gestuurd moet (en kan) worden. Zo is bijvoorbeeld inzicht in de werkelijke zorgkosten en de prognoses ervan voor beleidsmakers van groot belang. Organisatorische en/of beleidsmatige veranderingen doorvoeren kan een gemeente dan ook alleen als valide en relevante data overzichtelijk beschikbaar is. Dat is de basis om beslissingen te kunnen nemen.

 

Kortom, om hogere zorgkosten tegen te gaan en grip op verantwoorde zorginzet te hebben en houden moeten gemeenten beschikken over data die valide en relevant is. Uit up-to-date ingerichte en gebruikte systemen en een gecontroleerde uitvoering van administratieve processen kan deze data worden gegenereerd. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen o.a. de wijkteams/consulenten, zorgaanbieders en de administratieve backoffice van gemeenten. Samen werken aan grip op verantwoorde zorg.

 

Klik hier om naar de onderzoeksresultaten van het Centraal Planbureau te gaan.

 

Wilt u weten wat Zorg-Lokaal voor uw gemeenten kan betekenen? Neem contact op via 088 007 9494 of vraag hier de gewenste informatie aan.

 

Informatieverzoek 

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top