Gewijzigd advies Ketenbureau

handmatige contole pgb trekkingsrecht
Standaardisering en digitalisering draagt bij aan het terugdringen van de administratieve lasten, voor zowel gemeenten als zorgaanbieders. Medio 2019 heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein daarom Standaard Administratie Protocollen (SAP) vastgesteld. Implementatie van deze protocollen betekent voor diverse partijen in de keten aanpassingen van systemen en processen. Het Ketenbureau heeft nader onderzoek verricht naar de consequenties en wijzigde recent de geadviseerde planning. 

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein concludeerde uit onderzoek dat “overstappen van vier-wekelijks naar maandelijks declareren” en “uitfaseren van 303F-berichten” grotere consequenties heeft dan eerder voorzien. Eerder advies van het Ketenbureau om deze overstap en uitfasering vanaf 2020 in te laten gaan werd recent dan ook herzien.

Meer informatie over de Standaard Administratie Protocollen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein leest u hier.

Wijziging naar maandelijks declareren en 303D-bericht.

De overstap maken naar maandelijks declareren organiseer je niet zo maar even. Om deze wijze van declareren te kunnen wijzigen moet met onder andere de volgende factoren rekening worden gehouden:

√ Diversiteit in gemeentelijk beleid;
√ Bestaande contractafspraken met zorgaanbieders;
√ Lopende toewijzingen;
√ Huidige inrichting van processen, systemen en werkinstructies.

Er zijn gemeenten die gecontracteerde zorgaanbieders nog de mogelijkheid bieden om via 303F-berichten te factureren. Deze gemeenten dienen de overstap te maken naar declareren via 303D-berichten.

De consequenties van de beoogde wijzigingen blijken omvangrijker te zijn dan verwacht. Er is dan ook meer tijd nodig om de overstap zorgvuldig en goed te kunnen maken.

Advies

Gemeenten en softwareleveranciers krijgen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein het advies om zich aan te sluiten bij de landelijke release-planning van de wettelijk verplichte iStandaarden voor 2021. In maart 2020 worden deze standaarden naar verwachting bekend gemaakt. Zodra de standaarden bekend zijn kunnen alle betrokken partijen aan de slag om systemen, processen en werkinstructies aan te passen.

Om de adviezen uit het Standaard Administratie Protocol zorgvuldig en goed te implementeren is een goede samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers cruciaal.

Meer informatie?

Het administratieve proces bij Zorg-Lokaal is volledig ingericht op werken met 303D-berichten. Voor aanvullende vragen over de overstap naar maandelijks declareren kunnen klanten terecht bij hun klantteam manager.

Wil uw gemeente meer weten over Zorg-Lokaal dienstverlening? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

20191101

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top