De Quickscan: grip op zorginzet en –uitgaven in uw gemeente

Tekorten op Wmo/Jeugdwet budgetten of zorginzet die niet het gewenste resultaat oplevert, zijn vervelende gevolgen als de informatie over zorginzet en -uitgaven ontbreekt. Daarom is een optimaal georganiseerd administratief proces rondom ingezette zorg de basis voor stuur- en managementinformatie. Hoe breng je als gemeente de basis van het administratieve proces op orde?

Het gebruik van een volwassenheidsmodel (gebaseerd op het Capability Maturity Model) geeft gemeenten inzicht om hun administratieve proces te ontwikkelen en verder te optimaliseren. Met een optimaal georganiseerd administratief proces hebben gemeenten overzicht en inzicht om te kunnen sturen op zorginzet en -uitgaven. De basis moet hiervoor op orde zijn, oftewel “volwassen” georganiseerd zijn.

Volwassenheidsmodel administratief proces Wmo/Jeugdwet

Om te weten hoe de organisatie ervoor staat en welke verbeteracties ingezet kunnen worden, wordt vaak een volwassenheidsmodel gebruikt. Er bestaan modellen die de mate van volwassenheid van contractmanagement, social media of bijvoorbeeld de ICT weergeven. Een volwassenheidsmodel meet aan de hand van een aantal aandachtsgebieden, ook wel domeinen genoemd, de mate van volwassenheid in en tussen de verschillende domeinen.

Wil een gemeente het administratieve proces goed organiseren dan is het belangrijk om inzicht te hebben in de mate van volwassenheid van de volgende zes domeinen:

1. Proces en ICT
2. Berichtenverkeer
3. Financiën
4. Stuur- en managementinformatie
5. Contractmanagement
6. Personeel en organisatie

Volwassenheidsniveaus

Met inzicht in de mate van volwassenheid per domein kunnen gemeenten het administratieve proces rondom ingezette zorg optimaliseren. Daarmee ontstaat meer grip op verantwoorde zorginzet. De mate van volwassenheid kent vijf verschillende niveaus.

Afbeelding 1: Volwassenheidsmodel

Niveau 1: Ad-Hoc
In dit niveau zijn slechts enkele processen gedefinieerd. Processen worden ‘ad hoc’ uitgevoerd en het succes ervan hangt af van individuele inspanning. Alleen de basisgebeurtenissen worden beheerst en de beperkte set prestatie-indicatoren is gericht op de overall financiële performance.

Niveau 2: Beheerst
Het proces is gedefinieerd en processen, worden herhaald. Al is dat vaak wel teamafhankelijk. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedefinieerd en er is sprake van een beheerst proces. De focus is intern gericht op vooral kosten en efficiency.

Niveau 3: Gestandaardiseerd
Alle processen zijn over organisatieonderdelen heen gestandaardiseerd en gedocumenteerd en de processen worden gemonitord om te kijken of ze overeenkomstig worden uitgevoerd. In deze fase zijn er afspraken of ‘service levels’ over de te leveren producten overeengekomen met zorgaanbieders.

Niveau 4: Gemanaged
In deze fase worden alle processen gemanaged: succes en prestaties worden gemeten en er worden kwaliteitsmetingen uitgevoerd. Mensen en middelen kunnen zowel intern als extern zijn, de klanttevredenheid wordt gemeten en de klanten of afnemende organisaties zijn sturend in het niveau van dienstverlening.

Niveau 5: Geoptimaliseerd
Op dit hoogste niveau worden processen geoptimaliseerd door deze systematisch te verbeteren met behulp van een kwantitatieve terugkoppeling van procesresultaten en innovatieve ideeën. De relatie met de zorgaanbieders kenmerkt zich door partnerschap. Het proces is in staat om continu te verbeteren en te innoveren

Is voor alle domeinen het vijfde niveau bereikt dan heeft de gemeente overzicht en inzicht voor grip op verantwoorde zorginzet.

Inzicht in de volwassenheid bij mijn gemeente?

Wil uw gemeente meer grip op verantwoorde zorginzet? Zorg-Lokaal heeft een gratis digitale Quickscan die uw gemeente inzicht geeft in de organisatie volwassenheid van het administratieve proces dat start zodra er vanuit de Wmo of Jeugdwet zorg of ondersteuning wordt toegekend.

Binnen ca. 20 minuten ontvangt uw gemeente via een persoonlijke beveiligde pagina een rapport met daarin het volwassenheidsniveau per domein en suggesties voor verbetering.

Ga via de button direct naar de Quickscan.

Naar de Quickscan

Wil uw gemeente meer weten over Zorg-Lokaal dienstverlening? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

20190620

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top