Checklist Abonnementstarief Wmo

Het Abonnementstarief Wmo dat 1 januari 2020 van kracht gaat heeft voor alle Nederlandse gemeenten impact op het beleid en de uitvoering. Zaak dus om de basis rondom het Abonnementstarief Wmo 2020 op orde te brengen. Dit betekent beleidskeuzes vastleggen in de verordening Wmo 2015, administratieve processen en ICT systemen aanpassen en goed en tijdig communiceren met betrokken partijen.

CAK aanleveringen gaan via het landelijke berichtenverkeer iEigenBijdrage (iEB) lopen én aanleveringen door zorgaanbieders uit laten voeren is niet langer mogelijk. Gemeenten zijn met de invoering van het Abonnementstarief Wmo vanaf 2020 volledig verantwoordelijk voor de aanlevering van de eigen bijdrage.

Met het abonnementstarief gaan Wmo cliënten maximaal €19,- per maand aan eigen bijdrage betalen. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning van de cliënt. Dit geldt voor alle maatwerk- voorzieningen/pgb’s en voor algemene voorzieningen met duurzame hulpverleningsrelaties. Beschermd Wonen intramuraal is uitgezonderd van het Abonnementstarief Wmo 2020.

Om de basis rondom het Abonnementstarief Wmo 2020 op orde te kunnen hebben is het belangrijk dat gemeenten tijdig de benodigde keuzes te maken. De volgende checklist helpt gemeenten hierbij.

Checklist voor gemeenten

√ Maak beleidskeuzes uiterlijk 30 november a.s. kenbaar bij het CAK
Jaarlijks dienen gemeenten beleidskeuzes kenbaar te maken bij het CAK. Naast de bestaande te maken beleidskeuzes geldt ook dat de volgende drie nieuw te maken beleidskeuzes uiterlijk 30 november a.s. zijn gecommuniceerd:

Beleidskeuze 1
Leg vast voor welke algemene voorzieningen een eigen bijdrage van toepassing is en bepaal bij welke algemene voorzieningen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie.

Beleidskeuze 2
Leg in de gemeentelijke Wmo verordening vast of het collectief vervoer wel of niet is uitgezonderd van het Abonnementstarief Wmo 2020.

Beleidskeuze 3
Beoordeel of de contracten met de aanbieders aangepast moeten worden als gevolg van de wijzigingen in het berichtenverkeer.

√ Besluit wie de CAK aanleveringen gaat verzorgen
De aanlevering aan het CAK zal vanaf 2020 volledig via het GGK verlopen. Dit houdt in dat er maar één partij gekoppeld kan worden om berichten rondom Pgb, WRV, Beschermd Wonen extramuraal en overige Wmo verstrekkingen uit te wisselen. Bij de nieuwe manier van aanleveren bestaat een risico voor gemeenten die hun Wmo dienstverlening gedeeltelijk hebben uitbesteed.

Heeft uw gemeente bijvoorbeeld beschermd wonen bij een centrum gemeente belegd? Beslis dan welke partij de aanleveringen naar het CAK gaat verzorgen.


√ Lever alle actieve voorzieningen opnieuw aan bij het CAK
Stuur voor alle actieve voorzieningen opnieuw een aanlevering naar het CAK om de inning van eigen bijdrage te starten. Voorkom hiermee dat er vanaf 2020 niets wordt geïncasseerd bij de cliënt en hierdoor het risico bestaat dat de cliënt een verzamelfactuur ontvangt (afhankelijk wanneer de gemeente de 1e aanlevering doet in 2020).

√ Implementeer up-to-date software en werkprocessen
Overleg met uw software leverancier of zij de softwarewijzigingen op tijd kunnen doorvoeren en het aanleveren van berichten met behulp van logische beslisregels gaan ondersteunen. Wat de softwareleverancier precies moet en gaat aanpassen aan systemen hangt mede af van enkele (beleids)keuzes die de gemeente moet maken.

iEB berichten
1| In deze berichten wordt enkel nog gecommuniceerd over de start- en stopdatum van de eigen bijdrage (en eventueel de kostprijs).

2| Bij meerdere voorzieningen is slechts één aan- en afmelding nodig (m.u.v. kostprijsbewaking wonen, rollen & vervoer).

√ Instrueer de backoffice over eventueel vragen van cliënten over het CAK
Omdat de informatie die met het CAK via berichten gedeeld wordt nog beperkt is, betekent dit dat er minder vragen van cliënten beantwoord kunnen worden door het CAK. Zorg inhoudelijke vragen worden doorverwezen naar de gemeente aangezien zij de enige partij in dit proces zijn die over deze informatie beschikken. De gemeentelijke backoffice dient hierop te worden ingericht.

Nieuwe bijeenkomsten Ketenbureau i-Sociaal Domein
In september en oktober worden er nieuwe bijeenkomsten georganiseerd door het Ketenbureau i-Sociaal Domein, VNG, CAK en het Inlichtingenbureau. Tijdens deze bijeenkomst wordt verder verdiept in het abonnementstarief 2020. Daarnaast zullen ook de ontwikkelingen omtrent PGB 2.0 en het Standaard Administratie Protocol aan bod komen.

Zorg-Lokaal zal, net als afgelopen juni, als partner van diverse gemeenten deelnemen aan deze vervolgbijeenkomsten.

Meer informatie?
Voert Zorg-Lokaal de administratie namens uw gemeente uit? Neem gerust contact op met uw klantteam manager voor informatie omtrent werkprocessen en de aanpassingen van ons digitale iJw/iWmo platform Zorg-Portaal.

Wil uw gemeente meer weten over Zorg-Lokaal dienstverlening? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatie over de implementatie van het Abonnementstarief Wmo vanuit de VNG leest u hier .

20190725

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top