Overall rapportage sociaal domein 2017 gepubliceerd

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het coördinerend ministerie voor het sociaal domein maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) jaarlijks een rapportage om de ontwikkelingen in het sociaal domein te schetsen. Deze overall rapportage biedt op landelijk niveau inzicht in sociaal domein ontwikkelingen.

In de derde rapportage van december 2018 wordt de huidige stand van zaken opgemaakt en staan de vragen “Wat er wordt bereikt in het sociaal domein” en “Hoe dit wordt bereikt” centraal.
 
Het SCP rapporteert over de kwaliteit van leven van mensen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Bijvoorbeeld over de mate waarin problemen zelf of met behulp van een sociaal netwerk opgelost kunnen worden. Kwetsbaarheid, eenzaamheid, participatie en (zelf)redzaamheid komen aan bod. Evenals tevredenheid met (onderdelen van) het leven en verschillen in kwaliteit van leven tussen in- en uitstromers van voorzieningen.
 
Cijfermatig wordt overzicht gegeven van het gebruik van individuele voorzieningen in het sociaal domein.  Wie zijn gebruikers, hoeveel zijn het er en wat is de in- of uitstroom? Stapeling van voorzieningengebruik en regionale verschillen worden hierbij ook belicht. Met een samenvatting en een beschouwende blik op de ontwikkelingen  en op de benodigde veranderingen in de manier waarop gemonitord wordt sluit het SCP het rapport af.
 
Klik hier voor de SCP Overall rapportage Sociaal Domein 2017
 
In de infographic – Burgers geholpen staan de zeven belangrijkste bevindingen uit het rapport.

 

 

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top