Decentralisatie begeleiding vraagt om sturing op output van Wmo contracten

Aanbesteden binnen de Wmo leidt al jaren tot discussies over de manier van aanbesteden en de gekozen werkwijze en/of procedure. De vraag in welke categorie aanbesteding (2A / 2B) of procedure een bepaalde Wmo-dienst valt, kost veel tijd en energie van betrokken. Dat aanbesteden in Nederland een stuk eenvoudiger kan, daar zijn velen het inmiddels over eens. Het voorstel van het Europees parlement, om één categorie voor medisch-, sociale- en educatieve diensten in te richten, zal met name voor de Wet maatschappelijk ondersteuning een hoop onduidelijkheden wegnemen. Met het oog op de decentralisatie begeleiding, is het wachten tot er duidelijkheid is over de nieuwe aanbestedingsrichtlijn en of wetgeving. Voor gemeenten is wachten echter geen optie.

Decentralisatie begeleiding dwingt gemeenten te sturen op output van Wmo contracten
Wachten op deze nieuwe aanbestedingswet, met het oog de decentralisatie begeleiding, is ook niet nodig. Los van de aanbestedingsvorm kunnen gemeenten nu al een verbeterslag maken in hun inkoop. Veel aanbestedingen kennen als gunningcriteria ‘prijs en kwaliteit’, in de praktijk blijkt echter dat niet duidelijk is hoe kwaliteit beoordeeld en of gemeten wordt. Dat terwijl gemeenten er juist op gericht zijn de kwaliteit van hun Wmo-diensten te garanderen. Het richten op kwaliteit is binnen de Wmo een voorwaarde en wordt met decentralisatie van begeleiding nog belangrijker. De functie begeleiding is complex en dit betekent dat er veel bij komt kijken wanneer gemeenten de gunningcriteria en minimum eisen formuleren als onderdeel van de uitvraag. Binnen de huidige aanbestedingen, denk aan hulp bij het huishouden of Wmo hulpmiddelen, lukt het de gemeente over het algemeen prima om te formuleren welke kwaliteit men verwacht. Ook de beoordeling van de inschrijver(s) volstaat. Op het moment dat de opdracht is gepubliceerd, de inschrijving is beoordeeld en de winnende inschrijver is gecontracteerd, belanden veel gemeente in het ‘grijze gebied’ waar er geen zicht is op de geleverde kwaliteit.

Krijg zicht op de geleverde kwaliteit
Om zicht te krijgen op het kwaliteitsaspect van een aanbesteding is het raadzaam om op voorhand een duidelijke strategie met een helder doel te bepalen. Dit betekent, alvorens de inkoopprocedure in werking wordt gezet, de markt te consulteren en uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Inkoop zal plaats moeten vinden met een focus op het resultaat, dit betekent dat vooraf niet alles tot in detail gespecificeerd hoeft te worden. Sterker nog, dit maakt controle moeilijker en het komt de service/dienstverlening niet ten goede. Beschrijf daarom het gewenste resultaat en ga niet exact voorschrijven wat leveranciers moeten doen. Door duidelijk te beschrijven hoe het resultaat te monitoren en hierop aan te sturen, blijft het omschreven doel in zicht. Dit proces dient al gestart te worden voorafgaand aan het inkoopproces en hiervoor is inhoudelijke kennis van de dienstverlening een vereiste. Kortom, geef de markt de vrijheid met de beste oplossing te komen. De inkoopvorm staat los van de beoogde output.

Via onze blog zullen wij de komende tijd vaker schrijven over het waarborgen van kwaliteit bij het inkoopproces binnen de Wmo. In de komende periode gaan wij inkoopexperts matchen met inhoudsdeskundigen van de Wmo en een vertaling maken hoe gemeenten de gewenste output gaan bereiken.

Dit artikel is geschreven door Frank Sampers.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top