Administratie Wmo/Jeugdwet

pgb trekkingsrecht

Onze Zorg-Lokaal consultant implementeert de administratieve processen en ICT systemen op basis van de gemaakte vertaalslag van gemeentelijk Wmo en/of Jeugdwet beleid. Wmo en Jeugdwet administratie wordt inspannings-, output/resultaat,- of taakgericht uitgevoerd voor zowel ZiN als pgb. Zorg-Lokaal neemt vanaf nu het administratieve proces van beschikking tot uitbetaling van zorgaanbieders uit handen en levert uw gemeente stuurinformatie op basis van data uit het administratieve proces.  

 

Online dashboard
Kwartaalrapportage
Ad-hoc rapportages

i-Standaarden 2.1
Aangesloten via GGK 
Beveiligd via VECOZO
 Directe toegang

Helpdesk | ma t/m vrij van 9:00u – 16:30u

ZL_Administratie Wmo en JeugdzorgSluitend administratief proces ZiN/Pgb

Administratief proces ZiN
Controle cliëntdata
Toewijzen zorglevering

Controle zorglevering
Controle van de factuur
Bevoorschotting en betaling
Controle verklaring
Optie: Contractmanagement
Optie: Beschikking opmaken en verzenden

Optie: Beheer en aanleveren Beschermd wonen

Administratief proces Pgb
Controle cliëntdata
Optie: Budgetberekening maken
Optie: Budgetbrieven versturen

Data aanlevering SVB
Data aanlevering CAK
Controle verklaring
Optie: Toetsing zorgovereenkomst
Optie: Contractmanagement

ZL_ColumnZorg-Lokaal helpdesk

Wil uw gemeente meer weten over het uitbesteden van administratieve processen rondom Wmo en/of Jeugdwet of over onze andere dienstverlening? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatieverzoek