Administratie Wmo/Jeugdwet

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet. Gemeenten of regio’s die de administratie rondom zorg toegekend vanuit de Wmo/Jeugdwet laten uitvoeren door Zorg-Lokaal hebben stuur– en managementinformatie vanuit een totaalconcept.
Heeft uw gemeente gekozen voor uitvoering door Zorg-Lokaal? Dan implementeert onze consultant, in nauw overleg met uw gemeente, alle administratieve en financiële processen rondom zorg in natura (ZIN) en/of persoonsgebonden budgetten (pgb). Ongeacht of dit voor de inspannings-, output/ resultaat,- of taakgerichte uitvoeringsvariant is. Uw gemeentelijk Wmo- en/of Jeugdwetbeleid en landelijke afspraken zijn altijd het uitgangspunt. Zorg-Lokaal zorgt vervolgens voor de volledige administratieve en financiële afhandeling van de vanuit uw gemeente toegekende zorginzet.

Met onze kennis van het berichtenverkeer (iJw/iWmo), administratieve processen, financiële processen en data-analyse bieden wij gemeenten deze grip.

Vraag hier onze brochure aan

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494 (ma-vr | 9:00u – 16:30u)