COVID-19 | Wat is de impact op uw Wmo cliënten?

Als het sociale contact tot een minimum moet worden beperkt, komt ook de zorg onder vuur te liggen. Waar voor bepaalde doelgroepen zorgcontinuïteit erg van belang is, zullen zorgaanbieders in deze tijd ook vaak met gebonden handen moeten handelen. Wat is de impact van COVID-19 op Wmo cliënten? Een te beantwoorden vraag voor gemeenten die, net als gemeente Den Haag, willen weten welke (urgente) zorgbehoefte er nu en straks op hen af komt.

Één derde van de mensen met thuiszorg of ondersteuning van een wijkverpleegkundige krijgt vanwege COVID-19 minder of helemaal geen zorg meer. Dit blijkt uit een enquête van Patiëntenfederatie Nederland (Bron: https://nos.nl). Bij zorgaanbieders en cliënten roept deze tijd dan ook vele vragen op. En dat geldt tevens voor gemeenten. Wat is bijvoorbeeld de impact van COVID-19 op toegekende zorg en ondersteuning aan, soms kwetsbare, Wmo cliënten?

Wat speelt er?

De impact op onder ander voor huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging, dagbesteding en maatwerkarrangementen is niet te overzien. Hoe gaat het nu met Wmo cliënten en hoe beleven zij de zorg die ze in deze tijd krijgen? Worden zij in deze tijd eigenlijk wel geholpen door de zorgaanbieder, of helpen familie of vrienden nu?  Hebben cliënten contact met de zorgaanbieder? En zo ja, hoe dan? Speelt de zorgaanbieder bijvoorbeeld in op de ontwikkeling om op afstand, via beeldbellen, contact met cliënten te houden (Bron: https://www.patientenfederatie.nl)? Wat vinden cliënten hiervan?

Gemeenten hebben nu te kampen met dergelijke vragen, omdat zij inzicht willen hebben. Inzicht in  de zorgbehoefte die nu en strak bij huidige Wmo cliënten bestaat. Met dat inzicht kunnen gemeenten gericht actie ondernemen.

Voorbeeld gemeente Den Haag

Namens gemeente Den Haag is er in samenwerking met Zorg-Lokaal een kwalitatief belevingsonderzoek onder Wmo cliënten van start gegaan. Getrainde bellers van Zorg-Lokaal bevragen cliënten op basis van een vooraf vastgestelde vragenlijst. Gemeente Den Haag kan vervolgens  op basis van gerapporteerde signalen acteren.

Snel inzicht voor benodigde acties

Om direct eventueel benodigde acties uit te kunnen zetten, ontvangt gemeente Den Haag snel inzicht in de onderzoeksresultaten. Samen met gecontracteerde zorgaanbieders zorgt de gemeente op deze manier voor passende zorgverlening en zorgcontinuïteit. Ondanks COVID-19, samen sterk.

Meer informatie over dit onderzoek?

Wil uw gemeente meer weten over het kwalitatieve belevingsonderzoek van Zorg-Lokaal? Neem dan contact op met  Anne-Loes Jonkers (anneloes.jonkers@zorg-lokaal.nl  of 06 839 739 09). Ook kunt u ons bereiken via het algemene nummer 088 – 007 94 94 of stuur een contactverzoek.

 

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top