Resultaat voor de Sociale Dienst Drechtsteden

Drechtsteden
“De administratieve uitvoering van de Wmo voor zes gemeenten gaat om grote volumes aan declaraties. De Sociale Dienst Drechtsteden wilde dit op een efficiënte en doeltreffende wijze uitvoeren. Dit kan met het Zorg-Lokaal.” – Een interview met Alex Buchinhoren, Hoofd Frontoffice Zorg.

Waar veel gemeenten zich nu richten op het maken van een verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen, geldt voor Sociale Dienst Drechtsteden ‘safety first’. Hiermee bedoelt Alex Buchinhoren, Hoofd Frontoffice Zorg bij Sociale Dienst Drechtsteden, dat ze zich eerst richten op de activiteiten die plaats moeten vinden om een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning te garanderen.

 

Resultaatfinanciering voor een schoon huis
Alex Buchinhoren kiest als Hoofd Frontoffice Zorg niet altijd voor de makkelijkste weg. Zo is er in 2012 gekozen voor een systeem van resultaatfinanciering voor Hulp bij het Huishouden. In dit systeem wordt niet meer uitgegaan van uren maar van een resultaat. In dit geval een ‘schoon huis’. Hiermee heeft de Sociale Dienst meer verantwoordelijkheid gegeven aan de zorgaanbieders en burgers. De resultaten van het in 2012 doorgevoerde resultaatfinancieringsmodel voor Hulp bij het Huishouden overstijgen de verwachtingen. De taakstelling op Hulp bij het huishouden gaan de Drechtsteden halen zonder verlies aan kwaliteit. De klanttevredenheid over de door zorgaanbieders geleverde ondersteuning is groot. Burgers, in de Drechtsteden klanten genoemd, kunnen kiezen voor een zorgaanbieder. Samen spreken ze in een ondersteuningsplan af wat er moet gebeuren om het huis schoon te krijgen. Periodiek voert Zorg-Lokaal controles uit om te meten of de gemaakte afspraken nagekomen worden.

 

Administratie in het nieuwe sociaal domein
Over de administratie in het nieuwe sociaal domein is het Hoofd Frontoffice Zorg duidelijk: “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat veel gemeenten nog weinig beeld hebben bij de wijze waarop ze invulling gaan geven aan de administratie in de nieuwe Wmo”. Een adequaat facturatie- en declaratieproces is in de optiek van Alex Buchinhoren essentieel om goed op de uitgaven te kunnen sturen. Het berichtenverkeer tussen zorgkantoren en zorgaanbieders verloopt op dit moment via vrij complexe, geautomatiseerde systemen. Gemeenten moeten volgens Alex Buchinhoren maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat er straks geen problemen ontstaan op dit vlak. Sociale Dienst Drechtsteden kiest daarom voor samenwerking met Zorg-Lokaal. “Zorg-Lokaal een partner die open staat voor innovatie en graag meedenkt in het uitwerken van vernieuwende concepten. Een voorbeeld daarvan is de uitwerking van het resultaatfinancieringsmodel.” Volgens Alex Buchinhoren was de ondersteuning van Zorg-Lokaal van grote waarde.

 

Geautomatiseerde systemen en processen
Zo hebben ze bij de Zuid-Hollandse Sociale Dienst een aantal verbeterslagen in het administratieve proces doorgevoerd. “De administratieve uitvoering van de Wmo voor zes gemeenten gaat om grote volumes aan declaraties. Dit maakte dat we al langer op zoek waren naar een geautomatiseerd systeem om deze werkzaamheden op een efficiënte en doeltreffende wijze uit te voeren. We zijn hierbij uiteindelijk uitgekomen bij Zorg-Lokaal. Vooral het feit dat Zorg-Lokaal niet alleen een systeem, maar een full-service pakket aanbiedt maakte hen voor ons als samenwerkingspartner aantrekkelijk. Zorg-Lokaal is gespecialiseerd in het efficiënt inrichten van de administratieve processen in de uitvoering van de Wmo en de hiermee samenhangende ICT ondersteuning. De toegevoegde waarde voor de Sociale Dienst Drechtsteden is dat ze de inrichting van de processen op een hoger niveau hebben weten te brengen. Ook is het declaratieproces voor de aanbieders vereenvoudigd.” aldus Alex Buchinhoren. Dit geeft vertrouwen voor het nieuwe sociaal domein waar ze in de Drechtsteden te maken krijgen met veel meer aanbieders. “Dit heeft ons doen besluiten om ook in de nieuwe Wmo voor begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en maatschappelijke opvang te kiezen voor samenwerking met Zorg-Lokaal.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van een interview met Alex Buchinhoren, Hoofd Frontoffice Zorg bij Sociale Dienst Drechtsteden

 

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.