Verantwoorde samenwerking voor regio West Brabant Oost – Gemeente Breda

Een gecontroleerd staaltje samenwerking tussen gemeente Breda en Zorg-Lokaal resulteert in een goedkeurende controle verklaring voor regio West Brabant Oost.”- Robert van der Horst, Projectmanager gemeente Breda.

Gemeente Breda fungeert namens de onderliggende gemeenten als contractpartij voor Zorg-Lokaal. Zorg-Lokaal verzorgt de administratieve uitvoering rondom alle jeugdzorg vanuit de Jeugdwet. De accountant van Zorg-Lokaal oordeelt jaarlijks dat de administratie voor alle negen gemeenten rechtmatig werd uitgevoerd. Zijn er nog onzekerheden, dan zijn die meestal van procesmatige aard. De goedkeurende controle verklaring die wordt afgegeven is onderdeel van de gemeentelijke jaarrekening.

Met de decentralisatie van taken in het sociaal domein per 2015 werd het verantwoording – en controle proces over 2015 een uitdaging. Om te komen tot een goedkeurende controle verklaring stelde Gemeente Breda duidelijke doelen en verwachtingen op richting Zorg-Lokaal. Met open communicatie, het maken van duidelijke afspraken en het actief informeren en faciliteren van zorgaanbieders hield gemeente Breda de regie in handen. Het proces verloopt mede daardoor zeer naar tevredenheid.

Samen is de basis gelegd en blijven we werken aan een rechtmatige uitvoering van de administratie en tijdige verantwoording. De WBO gemeente werkt continue aan verdere optimalisatie. Het belang van goede en toegankelijke zorg met keuzevrijheid blijft hierbij het primaire uitgangspunt.

Dit artikel is in juli 2016 tot stand gekomen in samenwerking met Robert van der Horst, Projectmanager bij gemeente Breda.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.