Klachtenregeling

Zorg-Lokaal doet haar uiterste best om alle betrokken partijen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals gewenst. In dat geval horen we het graag van u, en proberen we samen tot een oplossing te komen.

Wijze van uiting
U kunt uw klacht op drie manieren bij ons kenbaar maken:

1. Telefonisch: helpdesk 088 007 9494 (maandag t/m vrijdag van 09:00-16:30 uur)
2. Per brief: Zorg-Lokaal, t.a.v. klachtenafhandeling. Postbus 5065, 6130 PB Sittard
3. Digitaal klachtenformulier: zie onderstaand

Klachten die anoniem worden ingediend, worden uitgesloten van behandeling. Alleen wanneer u uw naam en contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) invult, kunnen wij met u in gesprek gaan over uw klacht.

Registratie en afhandeling
Iedere klacht wordt geregistreerd in een managementsysteem. De volgende gegevens worden genoteerd en bewaard:
– Datum waarop de klacht is ontvangen
– Op welke manier de klacht binnenkomt (telefonisch, schriftelijk of via het klachtenformulier)
– Naam, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres van de melder
– De relatie tussen melder en Zorg-Lokaal
– Aandachtsgebied waar de klacht betrekking op heeft
– Toelichting van de klacht
– Ondernomen maatregelen/acties naar aanleiding van de klacht
– Wie de klacht in behandeling heeft genomen
– Datum waarop de klacht is afgehandeld

Een klacht wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken afgehandeld. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de melder hierover bericht en zal een nieuwe termijn worden afgesproken.

Klachtenformulier

Via dit digitaal formulier kunt u uw klacht bij ons kenbaar maken. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen hebben we toestemming nodig om uw gegevens te mogen gebruiken. Deze toestemming geeft u door akkoord te gaan met ons privacybeleid.
Alleen wanneer u uw naam en contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) invult, kunnen wij met u in gesprek gaan over uw klacht.
Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.