Disclaimer | Privacy en cookies

DISCLAIMER

De voorwaarden van de disclaimer zijn van toepassing op de website zorg-lokaal.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op via deze website aangeboden informatie te gebruiken, geeft de gebruiker aan akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie op deze website

Zorg-Lokaal besteedt optimale zorg aan de inhoud van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Zorg-Lokaal aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Zorg-Lokaal garandeert niet dat de informatie, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Informatie gebruiken

Zorg-Lokaal behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud op de site te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, te downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vereenvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorg-Lokaal. Het is de gebruiker van deze site wel toegestaan om de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen gebruik.

Wijzigingen

Zorg-Lokaal behoudt zich het recht om de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wet Huis voor Klokkenluiders

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kunt u via privacy@cohedron.nl onze klokkenluidersregeling opvragen. Hierin treft u aan wanneer en hoe u een melding kunt doen, alsmede de procedure die doorlopen wordt nadat er een melding is gedaan.

Gelijke kansen en diversiteit

Bij Zorg-Lokaal mag je een oordeelvrije en gelijke behandeling verwachten. Discriminatie en uitsluiting van mensen past niet bij ons en wij accepteren geen discriminatie, op welke grond dan ook. Deze – voor ons vanzelfsprekendheid – hebben we vanuit onze moederorganisatie Cohedron in een statement gevat. Hierin lees je ook dat we steeds stappen blijven nemen om nog inclusiever en diverser te worden. Met het statement dragen we bij aan een arbeidsmarkt zonder discriminatie, maar zorgen we ook actief voor een personeelsbestand dat net zo divers is als onze samenleving!

Stappenplan melding discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kun je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Iedereen die een (vermoeden) van discriminatie ervaart omtrent Cohedron, een van haar werkmaatschappijen of haar medewerkers, kan via het stappenplan melding discriminatie een melding doen.

PRIVACY en COOKIES

Zorg-Lokaal gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Meer informatie over om welke gegevens het gaat en hoe wij dit verzorgen vindt u onder de cookie- en privacyverklaring.

Of gebruik onderstaande instellingen om uw voorkeuren aan te geven.

Scroll naar boven