Toekomst voor mantelzorg

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar mantelzorg in Nederland. Op 8 november 2019 publiceerden zij het rapport ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040’. Belangrijke conclusies uit het rapport zijn dat het aantal mensen dat mantelzorg kan bieden afneemt en dat relatief meer mantelzorg door ouderen aan andere ouderen wordt verleend. En hoe gaan we zorgen voor de mantelzorgers?

Voor honderdduizenden mensen in de mantelzorg blijkt dat zij nu al te maken hebben met ernstige belasting. Bijvoorbeeld als zij intensieve hulp alleen verlenen of  door de combinatie met werk of school. We hebben het hier over één op de tien mantelzorgers die in Nederland voor een zieke naaste zorgen. (bron: ‘Mantelzorgers in het vizier’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau). Dus deze mantelzorgers kunnen zelf ook wel wat hulp gebruiken!

Roep om hulp wordt groter

En die roep om hulp neemt alleen maar toe als we de conclusies uit het SCP/PBL rapport (bron: Sociaal en Cultureel Planbureau) erbij pakken. De gemiddelde leeftijd van de mantelzorger neemt in de toekomst toe en daardoor wordt het verlenen van mantelzorg zwaarder. En dan zijn er straks ook nog minder mantelzorgers per zorgbehoeftige beschikbaar, terwijl de mantelzorgbehoefte stijgt door de toenemende vergrijzing en het steeds langer zelfstandig wonen van de ouderen.

Tijd voor extra voorzieningen

Door deze ontwikkelingen is het hoog tijd voor grip op de huidige en toekomstige mantelzorg, want alleen waardering is niet voldoende. Met name voorzieningen waarmee mantelzorgers zelf worden geholpen, zijn nodig. Naast het organiseren van bijvoorbeeld lotgenotencontact en respijtvoorziening kiezen diverse gemeenten voor extra ondersteuning middels dienstenvouchers. 

Een kleine adempauze

Met behulp van dienstenvouchers is op een laagdrempelige manier de inzet van ondersteuning voor de mantelzorger eenvoudig te realiseren. Door zorgaanbieders en mantelzorgers eenvoudig met elkaar in contact te brengen kan op deze manier bijvoorbeeld ondersteuning van hulp bij het huishouden ingezet worden.

Voor zowel de gemeente, zorgaanbieder en mantelzorger is de Dienstenvoucher een administratief arme dienst. Bijkomende voordelen voor gemeenten zijn, dat zij haar doelgroep mantelzorgers goed in beeld kan krijgen en haar beleid hierop kan inrichten. 

De mantelzorger krijgt zo ruimte voor een kleine adempauze om de nodige zorgverlening beter te verdelen.

Benieuwd hoe de dienstenvoucher uw mantelzorgers kan helpen? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

 

20191511

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top