Dienstenvoucher

De Dienstenvoucher kan ingezet worden voor burgers met een Wmo-voorziening, maar ook om burgers zonder voorziening langer thuis te kunnen laten wonen. Per vastgesteld ondersteuning uur ontvangt uw burger een voucher en kiest vervolgens uit de diensten die uw gemeente selecteert.
 

Dienstenvoucher in de praktijk
Eenmaal gekozen voor samenwerking met Zorg-Lokaal, dan kan uw gemeenten de Dienstenvoucher direct invoeren. Zorg-Lokaal levert een uniek digitaal systeem om ondersteuning aan uw burgers te organiseren. De financiële afwikkeling vindt plaats op basis van de door de zorgverlener ingediende voucher. Uw gemeente wordt volledig ontzorgt in de administratieve afhandeling. Zowel in de bemiddelingsfunctie als de kassiersfunctie.

 
Zorg-Lokaal verzorgt de incasso van de eigen bijdrage die de burger afdraagt. Op basis van de administratieve uitvoering van de Dienstenvoucher genereert Zorg-Lokaal stuurinformatie op gemeenteniveau en eventueel op regioniveau. Daarbij is te denken aan:
– Ontwikkeling in uitgifte Dienstenvouchers
– Benutting Dienstenvouchers
– Dienstenvouchers per zorgaanbieder
– Dienstenvouchers per product
– Zorgaanbieders per product en hoeveelheid
– Dienstenvouchers op wijkniveau (zorgaanbieders, cliënten en producten)
– Inzet per periode

 
Landelijke Platform Dienstenvouchers
Zorg-Lokaal is gecontracteerd door Stichting Landelijk Platform Dienstenvouchers. Deze stichting heeft in samenwerking met DataByte en Zorg-Lokaal een geautomatiseerd Dienstenvoucher systeem ontwikkeld. De uitvoering van het administratieve proces wordt verzorgd door Zorg-Lokaal. Databyte levert daarvoor de software. Het systeem staat open voor alle Nederlandse gemeenten, de door hen gecontracteerde zorgaanbieders en burgers. Gemeenten bepalen de criteria die gelden om gebruik te mogen maken van de dienstenvoucher. Door het digitale systeem en standaardisatie worden de kosten voor de dienstenvoucher laag gehouden.
 

Wil uw gemeenten meer informatie over de Dienstenvoucher of een van onze andere dienstverleningen? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.
 

Informatieverzoek