Zorgcontinuïteit en grip op declaraties | Coronavirus

Het continueren van zorg staat ten tijde van het coronavirus voorop. Liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieders moeten dan ook worden voorkomen. Daarom adviseerde de VNG en het Rijk aan gemeenten om zorgaanbieders te blijven financieren in hun omzet. Door gemeentelijke handhavers wordt nu gevreesd dat dit zorgaanbieders uitnodigt tot onrechtmatige declaraties. Gemeenten die, juist nu, onrechtmatige declaraties, willen tegengaan hebben grip op hun zorginzet – en uitgaven nodig.

De ene gemeente legt de controle op rechtmatigheid “stil” vanwege het coronavirus. De andere wil, juist nu, wél transparantie en onrechtmatigheid tegengaan. Maar de 1,5 meter maatschappij bemoeilijkt voor hen de controle hierop in sommige gevallen. Wat kunnen gemeenten nu doen om toch onrechtmatige declaraties te controleren?

Signalen van onrechtmatigheid in kaart

Om onrechtmatigheid ten tijde van het coronavirus te signaleren, kunnen gemeenten bijvoorbeeld de percentuele afwijking tussen de gerealiseerde kosten en de financiering van de omzet analyseren. Of bepaalde voorwaarden stellen nadat de omzetgroei ten opzichte van dezelfde periode in 2019 inzichtelijk is gemaakt.

Zorgaanbieders en gemeenten communiceren digitaal rondom zorg en ondersteuning. Dit verloopt voor de Wmo en Jeugdwet via het landelijke berichtenverkeer. Vanuit dit iJw/iWmo berichtenverkeer genereren gemeenten data die ook mogelijkheden biedt om de rechtmatigheid hiervan in kaart te brengen.

Inzicht vanuit declaratiegedrag

Gemeenten genereren vanuit het berichtenverkeer o.a. data rondom budgetuitgaven per zorgaanbieder en zorgproduct. Deze data geeft over een bepaalde periode zicht op mogelijke afwijkingen in bijvoorbeeld:

√ Declaratiegedrag | Declareert een zorgaanbieder ineens opvallend veel meer dan voor de periode dat het coronavirus er was?

√ Zorginzet | Zet een  zorgaanbieder in deze periode veel meer zorg in ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor?

√ Zorgstapeling | Levert een zorgaanbieder heel veel verschillende soorten zorg bij één cliënt?

Deze inzichten zijn voor een gemeente signalen om nader onderzoek uit te laten voeren naar onrechtmatig gedeclareerde zorg. Controle op onrechtmatig gedeclareerde zorg is één van de acties waarmee gemeenten rechtmatigheid aantoonbaar maken.

Hulp bij het verkrijgen van inzichten

Voor het duiden van informatie uit rapportages kan data analyse uitkomst bieden. Door middel van een data analyse kan beschikbare informatie vanuit het berichtenverkeer omgezet worden tot inzichtelijke rapportages. Deze data analyse biedt de gemeente zicht op opvallende signalen.

Rechtmatigheid volledig in control

Er komt heel wat bij kijken om als gemeente rechtmatigheid écht goed te verantwoorden. Rechtmatigheidsrisico’s kunnen immers op meerdere onderdelen ontstaan. Bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving en het afsprakenstelsel. Maak daarom duidelijke contractuele afspraken, en/of leg gestelde eisen vast in de verordening om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Wil uw gemeente meer weten over het organiseren van stuur- en managementinformatie voor grip op rechtmatige zorgkosten? Wij gaan graag met uw gemeente in gesprek

20200604

_____________________________________________________________________________


Lees ook onze volgende blogs m.b.t. zorgcontinuïteit ten tijde van het coronavirus:

√ Financiering en berichtenverkeer | Coronavirus
√ Zorgcontinuïteit en financiering | Coronavirus

√ Zorgcontinuïteit en kosteninzicht | Coronavirus
√ Zorgcontinuïteit samen doen | Coronavirus

 

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top