Klanten waarderen Zorg-Lokaal gemiddeld met een 8,4.

Dashboard sociaal domein

Om grip op verantwoorde zorg te krijgen, is het verzamelen en het juist  interpreteren van data van groot belang. Betrouwbare data biedt gemeenten inzicht om beleid vorm te geven, bij te sturen en verantwoorde zorginkoop keuzes te maken. 

Wij genereren die data uit de administratieve processen van gemeenten en verrijken ze met historische en regionale en soms zelfs landelijke gegevens. In ons (regio) dashboard sociaal domein tref je rapporten met inzichten voor diverse stakeholders (o.a. beleidsmedewerkers, contractmanagers, leidinggevenden, toezichthouders en consulenten). Zo kunnen wij realtime toekomstige kosten en zorgbehoeften voorspellen en benchmarken.

Door data samen met gemeenten te analyseren, geven we ze inzicht in de huidige zorginzet. En een stuur om gericht te werken aan beleid voor de toekomst. Hiermee draagt ons dashboard bij aan het onderlinge vertrouwen en het vinden van oplossingen voor verantwoorde zorg voor iedere burger.

Vraag hier onze brochure aan

    Scroll naar boven