Search

Privacyverklaring

Zorg-Lokaal, gevestigd aan Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zorg-Lokaal b.v.
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard
+31 88 007 9494
https://www.zorg-lokaal.nl

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven wij weer hoe Zorg-Lokaal uw privacy beschermen, met welk doel uw persoonsgegevens verkregen via www.zorg-lokaal.nl of onderzoek door ons worden verwerkt en hoe wij deze gebruiken. Hoe wij uw gegevens beveiligen, wat uw rechten zijn, hoe lang de bewaartermijn is en hoe u bezwaar kunt aantekenen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorg-Lokaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Naam organisatie
– NAW-gegevens
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Functieprofiel
– Informatiebehoefte
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op de website
– Gegevens over uw bevindingen
– Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@zorg-lokaal.nl  “website persoonsgegevens minderjarigen”, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Zorg-Lokaal verwerkt uw persoonsgegevens om:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
  • onze dienstverlening te kunnen optimaliseren;
  • aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zorg-Lokaal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zorg-Lokaal) tussen zit.

Verstrekking aan derden

Zorg-Lokaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorg-Lokaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

Gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken

Naast technische en functionele cookies gebruikt Zorg-Lokaal analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om hier een verzoek te doen tot inzage van de via de website verwerkte uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u via de website verzoeken uw gegevens te rectificeren of te vergeten.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg-Lokaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Zorg-Lokaal een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@zorg-lokaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Laat het ons weten indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien we er niet samen uitkomen, dan heeft u  het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Zorg-Lokaal de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg@zorg-lokaal.nl.

Wijzigingen cookie- en privacyverklaring

Deze privacyverklaring is ingevoerd op 21 juni 2018. Zorg-Lokaal kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op www.zorg-lokaal.nl/avg gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Waarom Verder?
Onze naam is niet voor niks Verder. Wij streven ernaar cliënten in de toekomst nog meer zelf de regie in handen te geven. Het gaat tenslotte om hun leven. Zou het niet mooi zijn als cliënten straks op slechts één plek hoeven te vertellen waar ze behoefte aan hebben? Dat zij van daaruit verder worden geholpen door de juiste instellingen of personen, zonder dat zij de weg moeten zoeken? Onze cliënten verder helpen en hen zelf laten meebouwen aan een financieel gezonde toekomst. Dat is waar wij voor staan en gaan. Wij zijn Verder!

Bent u nieuwsgierig naar Verder?
Kijk dan snel op onze nieuwe website www.verdergroep.nl.

De website van Zorg-Lokaal blijft voorlopig, zodat onze klanten nog in kunnen loggen op het Zorg Portaal. 

Vanaf 1 januari heeft Zorg-Lokaal
een nieuwe naam, namelijk Verder. 

X
Scroll naar boven