Consultancy en projectmatige ondersteuning

Met consultancy en projectmatige ondersteuning helpen we gemeenten bij het krijgen en houden van grip op verantwoorde zorg. Hiervoor is kennis van het sociaal domein, de Wmo en Jeugdwet, berichtenverkeer iJw/iWmo, administratieve en financiële processen en data-analyse nodig. Dat heeft Zorg-Lokaal met haar consultants, data-analisten en backoffice experts in huis.

Om grip op Wmo/Jeugdwet zorg te hebben wordt data voor stuur- en managementinformatie gegenereerd uit de gemeentelijke administratieve organisatie. Deze data moet beschikbaar, relevant en betrouwbaar zijn. Administratieve processen en systemen moeten hiervoor op orde zijn en continue aansluiten op landelijke standaarden en overheidsmaatregelen. Onze consultants en backoffice experts adviseren en ondersteunen gemeenten hier op diverse manieren bij.

Onze consultants voeren diverse maatwerkscans uit. Van maatwerkscans van administratieve processen tot en met data-analyse.

Met behulp van bijvoorbeeld onze procesmonitor, deskresearch, interviews en observaties wordt binnen een kort tijdsbestek een deskundig advies met verbetermogelijkheden uitgebracht.

Lees hier meer over maatwerkscans.

Is advies en ondersteuning wenselijk na een organisatiewijziging of overheidsmaatregel? Of besteden gemeenten administratieve uitvoering bij ons uit?

Onze consultant regelt projectmatig dat de basis op orde wordt gebracht.
Een data coach adviseert over en ondersteunt bij het halen van de meest waardevolle stuur- en managementinformatie uit beschikbare data. Bijvoorbeeld door:

Tijdelijk capaciteitstekort vanwege werkvoorraad? Vervanging nodig bij ziekte, zwangerschapsverlof of ter overbrugging van een wervingsperiode?

Met kennis van berichtenverkeer en declaratie,- en facturatieprocessen dragen onze backoffice experts er bijvoorbeeld aan bij dat zorgaanbieders tijdig en rechtmatig worden betaald. Dit heeft direct effect voor de zorgaanbieder en voor de juistheid van actuele data voor stuur- en managementinformatie.

Ook ondersteunen onze backoffice experts gemeenten bijvoorbeeld bij de uitvoering van het controleverklaringsproces.

Wil jouw gemeente meer informatie over Zorg-Lokaal consultancy en projectenmatige ondersteuning of over onze andere dienstverlening? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Vraag hier onze brochure aan

  Bezoekadres
  Wilhelminastraat 39
  6131 KM Sittard

  Postadres
  Postbus 5065
  6130 PB Sittard

  Meer informatie?
  088 007 9494 (ma-vr | 9:00u – 16:30u)

  Scroll naar top

  Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.