Welkom consultant Elizan!

Op jonge leeftijd had Elizan al een grote drive om haar leven zo efficiënt en effectief mogelijk in te delen. In het bedrijfsleven komt deze drive haar goed van pas. Elizan brengt dagelijks met een hoop enthousiasme methodes als Lean, DevOps, Agile, P3O, MSP en Prince 2 in praktijk. “Door de inzet van verschillende projectmanagement methodes en kennis, help ik gemeenten om grip te krijgen of te houden op verantwoorde zorginzet”, aldus Elizan. Sinds april 2020 zet Elizan haar expertise in als consultant bij Zorg-Lokaal. Welkom! 

Met haar drive voor projectmanagement, passie voor zorg en welzijn en rechtskennis is Elizan als Zorg-Lokaal consultant op haar plek. Haar interesse in het Sociaal Domein werd vanaf haar studie Sociaal Juridische Dienstverlening steeds verder aangewakkerd. Na haar minor gezondheidsrecht volgde haar afstudeeronderzoek naar patiënten rechten en vervolgens diverse werkzaamheden die zorg en welzijn raken.

Consultant Elizan
“Op het gebied van projectmanagement en onderzoek deed ik zowel binnen het bedrijfsleven (Promista) als bij gemeenten (Den Haag, Tilburg, Valkenswaard) ervaring op”.

Gestroomlijnde werkprocessen

Als administratieve werkprocessen niet optimaal zijn georganiseerd, wordt het hebben en houden van grip op verantwoorde zorginzet nagenoeg onmogelijk. Iets wat bijvoorbeeld nog steeds vaak voorkomt binnen het gemeentelijk Sociaal Domein (Wmo/Jeugdwet), is een financieel proces dat niet op orde is. Dit kan leiden tot tekorten op budgetten, wat uiteindelijk nadelig is voor de zorg. Ook het proces rondom de jaarverantwoording moet optimaal georganiseerd zijn om in verantwoorde zorginzet te voorzien. Het financiële proces en het proces rondom de jaarverantwoording zijn consultant Elizan niet vreemd. 

Consultant Elizan
“Ik was bij De Lage Landen Eindhoven verantwoordelijk voor de inrichting en beheersing van de financiën van het internationale programma over anti-witwaspraktijken en fraude”

Fraudesignalen (h)erkennen en rechtmatigheid

Elizan (h)erkent vanuit haar afstudeeronderzoek en werkervaring signalen van fraude en onrechtmatigheid. Met een projectmatige aanpak wil Elizan gemeenten adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van fraude en onrechtmatigheid. Dat alle belanghebbende partijen betrokken worden bij een dergelijk project en dat er draagvlak ontstaat, staat voor onze consultant hoog in het vaandel. 

Consultant Elizan
“Het is een maatschappelijke taak om cliënten van zorg en ondersteuning te voorzien die nodig is. Om dat te organiseren is een mooie opgave waar ik graag mijn kennis aan bijdraag.” 

Advies en ondersteuning

Kan uw gemeente advies en ondersteuning gebruiken bij het op orde brengen van administratieve processen? Elizan en onze andere consultants staan graag voor u klaar. Bijvoorbeeld voor een maatwerkscan. Een maatwerkscan geeft uw gemeente of regio advies op maat om het proces inkoop, uitvoering tot en met data-analyse verantwoord te organiseren.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top