Sturen op Wmo en Jeugdwet uitgaven. Zo organiseer je dat!

Het is een open deur; Om te kunnen sturen op zorginzet en daarmee ook de zorguitgaven is het beschikken over juiste informatie van essentieel belang. Het hebben van actuele stuur-en managementinformatie op basis van betrouwbare data is voor gemeenten dan ook voorwaarde als ze grip op verantwoorde zorginzet willen hebben en houden.

Hoe kunnen gemeenten het sturen op uitgaven nou organiseren? De onderliggende data is ten slotte aanwezig vanuit de administratieve processen en het berichtenverkeer. Gemeenten hoeven de data dus “alleen maar” te verwerken tot overzichtelijke en inzichtelijke informatie waarop zij willen sturen. Als gemeenten de volgende drie zaken hebben georganiseerd, hebben zij de basis op orde om overzicht en inzicht te bereiken en te sturen op uitgaven:

1) Zorg ervoor dat data efficiënt wordt verkregen en optimaal wordt verwerkt. 
Data rondom ingezette zorg vanuit de Wmo en Jeugdwet is voor iedere gemeente voorhanden. Vanuit het berichtenverkeer is alle benodigde data aanwezig waarop kan worden geanalyseerd en waarvan stuur- en managementinformatie gemaakt kan worden. Deze data zal in veel gevallen via een extractie uit het administratieve systeem van de gemeente te verkrijgen zijn. Het verwerken van deze data tot betrouwbare en bruikbare informatie om te sturen op uitgaven blijkt in de praktijk vaak lastig. Zorg ervoor dat er voldoende expertise in huis is om data uit systemen om te zetten in betrouwbare en bruikbare data of schakel hiervoor hulp in.

2) Heb inzicht in databehoefte voor sturing op toegekende zorg.
Contractmanagement, beleid, financiën, administratieve uitvoering en wijkteams hebben allemaal verschillende overzichten en inzichten nodig om te kunnen sturen op financiën, cliënten en zorgaanbieders. Voor contractmanagers is het interessant om op gemaakte contractafspraken te kunnen monitoren. Bijvoorbeeld de waarde en benutting van de toegewezen zorg en het declaratiegedrag van de zorgaanbieders. Zo kunnen zij onderbouwde gesprekken voeren met gecontracteerde zorgaanbieders. Beleidsmedewerkers zijn meer gebaat bij data waarop zij kunnen bepalen in welke mate het uitgezette beleid is behaald. Welke zorg is toegewezen bij een bepaalde cliënt of in een bepaalde wijk? Breng als gemeente of regio in kaart welke inzichten gewenst zijn om te kunnen sturen en welke data uit de administratie hiervoor tot op welk niveau nodig is.

3) Interpreteer juist en presenteer overzichtelijk en inzichtelijk.
Het belangrijkste is dat data uit het administratieve systeem juist wordt geïnterpreteerd en “aan elkaar wordt geknoopt”. En dat deze data vervolgens omgezet wordt naar overzichtelijke en inzichtelijke rapportages. Een passende oplossing voor gemeenten om dit te kunnen realiseren is het inrichten van een dashboard. Met een goed ingericht dashboard zijn gemeenten in staat om op ieder willekeurig moment de laatste stand van zaken op te vragen. Train vervolgens de lezer om er zeker van te zijn dat de lezer de weergegeven rapporten juist weet te interpreteren.

Sturen met behulp van informatie: data coach
Schakel zo nodig een data coach in die uw gemeente of regio kan ondersteunen om de informatie uit rapportages/een dashboard goed te duiden. En die eventueel kan adviseren over te zetten vervolgstappen of optimalisatie van processen op basis van de gegevens en informatie uit uw administratie.

Kortom, data is bij elke gemeente beschikbaar, deze moet alleen nog verwerkt worden tot gewenste en betrouwbare stuur- en managementinformatie. Een dashboard ondersteunt in de presentatie door op ieder willekeurig moment de laatste stand van zaken beschikbaar te stellen middels overzichten en rapportages.

Heeft uw gemeente hulp nodig bij het organiseren van stuur- en managementinformatie voor sturing op Wmo en Jeugdwet uitgaven? Overweeg dan de inzet van een Zorg-Lokaal data coach of ons dashboard.

Nieuwsgierig geworden? Zorg-Lokaal is aanwezig op het Divosa Voorjaarscongres 2019 in Leeuwarden (stand 19). Bent u daar ook dan maken we graag kennis. Bent u niet in de gelegenheid om ons op het voorjaarscongres te ontmoeten en wilt u graag meer weten? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatieverzoek 

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top