Consultancy en projecten

Voor Nederlandse gemeenten is stuurinformatie over zorginzet vanuit de Wmo en Jeugdwet cruciaal om beleid te kunnen evalueren en tijdig bij te kunnen sturen. Hiervoor is een vertaalslag van gemeentebeleid naar een optimaal georganiseerde administratieve organisatie nodig. En weten wat er landelijk, regionaal en lokaal speelt. Dit is precies waar consultancy bij Zorg-Lokaal zich op richt. Nederlandse gemeenten geven we zo inzicht in resultaten, kansen en bedreigingen voor grip op verantwoorde zorginzet.
 
De Zorg-Lokaal consultant is het eerste aanspreekpunt voor gemeenten.  Op basis van de wensen, behoeften en het gesteld gemeentebeleid implementeert de consultant samen met de klant dienstverlening op maat. De gemeente ontvangt stuurinformatie gebaseerd op data uit de administratieve processen, ICT systemen en eventueel aanvullend onderzoek naar zorglevering.

Wil uw gemeente meer informatie over Zorg-Lokaal consultancy of over onze andere dienstverlening?  Vraag dan hier de gewenste informatie aan.
 
Informatieverzoek