Audit

Voldoen aan gemeentelijke uitvoeringstaken om rechtmatige en doelmatige zorgondersteuning te bieden vanuit de Wmo- en/of Jeugdwet. Binnen de gewenste beleidseffecten en begrotingsdoelstellingen. Hiervoor is een organisatie met gecontroleerd uitgevoerde administratieve processen nodig. 
 
Een administratieve organisatie die op basis van data op regio-, gemeente-, wijk,- en cliëntniveau stuurinformatie genereert over kosten, afname en ontwikkelingen van toegekende zorgondersteuning geeft uw gemeente grip op verantwoorde zorginzet.
  
Inzicht
Zorg-Lokaal geeft met de AUDIT inzicht in: 

  • de huidige administratieve backoffice processen rondom de Wmo en/of Jeugdwet;
  • de mate waarin de administratieve processen aansluiten op de landelijke afspraken.

 
Via desk research, de Zorg-Lokaal procesmonitor, interviews en observaties verzamelt onze Zorg-Lokaal consultant data en brengt de volgende acht administratieve processen in kaart: 
 
1. Verwerken stam- en cliëntdata
2. Verwijzing zorg
3. Toewijzing zorg
4. Start zorg
5. Ontvangen declaraties
6. Afrekenen zorg
7. Verwerken mutaties/stop zorg
8. Informatievoorziening
 
Vier weken
Binnen vier weken ontvangt uw gemeente een rapportage met mogelijkheden ter verbetering van deze administratieve processen.
 
Wil uw gemeente meer informatie over de Zorg-Lokaal AUDIT of onze andere dienstverlening? Vul dan hier uw informatieverzoek in.
 
Informatieverzoek