Klanten waarderen Zorg-Lokaal gemiddeld met een 8,4.

ADMINISTRATIEVE PROFESSIONALS

Tijdelijk capaciteitstekort vanwege werkvoorraad? Vervanging nodig bij ziekte, zwangerschapsverlof of ter overbrugging van een wervingsperiode?

Met kennis van berichtenverkeer en declaratie,- en facturatieprocessen dragen onze backoffice experts er bijvoorbeeld aan bij dat zorgaanbieders tijdig en rechtmatig worden betaald. Dit heeft direct effect voor de zorgaanbieder en voor de juistheid van actuele data voor stuur- en managementinformatie.

Ook ondersteunen onze backoffice experts gemeenten bijvoorbeeld bij de uitvoering van het controleverklaringsproces.

Scroll naar boven