Waarom uitbesteden als gemeenten binnen de Wmo en Jeugdwet? | Bekijk onze video!

Waarom uitbesteden als gemeenten binnen de Wmo en Jeugdwet?
De noodzaak om na te denken over de vraag: ‘Waarom uitbesteden als gemeenten binnen de Wmo en Jeugdwet?’ komt steeds dichterbij. Zoals eerder vermeld kunnen namelijk één op de drie gemeenten geen sluitende begroting maken (NRC, 2021). Daarnaast worstelen gemeenten 6 jaar later nog steeds met de uitvoering van de administratieve taken in het kader van de Wmo en Jeugdwet.

De tekorten en bezuinigingen hebben met name betrekking op het sociaal domein. Maar waar moet er bezuinigd worden als er alleen maar tekorten zijn? En hoe kunnen gemeenten wél met zekerheid kostenefficiënt en kwalitatief werken? Dit zijn vragen die de hoofdrol spelen en wij nemen je middels onderstaande video graag mee hoe jij als gemeente de grip op verantwoorde zorg terugkrijgt.

Lees daarnaast nog eens rustig dit blog door en vind het antwoord op de vraag: ‘Waarom uitbesteden als gemeenten binnen de Wmo en Jeugdwet?’ Veel kijk- en leesplezier!

Video: Waarom uitbesteden als gemeenten binnen de Wmo en Jeugdwet?

Hoe kan een gemeente wél bezuinigen?

De uitvoering van de administratieve taken in het kader van de Wmo en Jeugdwet zijn taken die zich buiten het gezichtsveld van de burger onttrekken. Maar ook taken die zich, net zoals bijvoorbeeld het innen van gemeentelijke belastingen en administratieve processen Wmo en Jeugd, makkelijker op afstand laten zetten. De vraag is dan ook wanneer het wél slim is om uit te besteden, ook al zijn er mogelijk frictiekosten en bestaat er een gevoel van controleverlies.

Kwaliteit en continuïteit

Het sluitend organiseren van administratieve werkprocessen vergt kennis van het totale administratieve proces. Dit van gestelde indicatie, gecontroleerde declaratiebetaling aan de zorgaanbieder tot aan goedkeurende controleverklaring van de accountant. Ook moeten gemeenten bij de procesinrichting rekening houden met veel verschillende partijen zoals ook in de video vermeld. De uitvoering hiervan vraagt om capaciteit, kennis en kunde rondom de verschillende administratieve processen. Hierin dient de kwaliteit en continuïteit te worden geborgd.

Daarnaast vraagt een dergelijke administratieve organisatie om up-to-date ICT-systemen. Bijvoorbeeld om het berichtenverkeer iWmo/iJw tussen gemeenten en zorgaanbieders te faciliteren. Of om inzicht te geven in overzichtelijke dashboards voor sturing. Het faciliteren, door ontwikkelen en beheren van dergelijke systemen vraagt hierbij ook specialistische kennis en capaciteit van een organisatie.

Wil jij grip op verantwoorde zorg?

Wij zijn een dienstverlener binnen de Wmo en Jeugdwet en ontzorgen gemeenten in administratieve processen Wmo en Jeugdwet, data-analyses en rechtmatigheid. Dit met grip op verantwoorde zorg als resultaat.

Met het uitbesteden van administratieve processen en het faciliteren en beheren van ICT-systemen beschik jij hierdoor over hulp vanuit één expert organisatie om al deze processen uit te kunnen voeren. Het is ons doel om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van de complexe processen binnen het sociaal domein, zodat iedereen van Toegang tot Toezicht gericht is op het verbeteren van zorg.

Meer informatie?

Ben je naar aanleiding van onze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen met betrekking tot uitbesteden of wellicht op een ander vlak? Neem vandaag dan nog contact met ons op via het contactformulier of vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.