Gehaaste beslissingen na onvolledig onderzoek

Zorg-Lokaal
Factoren als tijdsdruk en gebrek aan duidelijke kaders of ondersteuning leiden regelmatig tot beslissingen en beschikkingen, waarbij consulenten twijfels kunnen hebben over wat de voorziening echt voor de cliënt kan betekenen.

In ons blog: ’Zorgvuldig onderzoek in een dynamische context’ beschreven we dat consulenten te maken hebben met een aantal uitdagingen bij het doen van goed onderzoek. In dit blog zoomen we in op de factoren als tijdsdruk en gebrek aan duidelijke kaders.

Tijdsdruk

De gemeente en haar consulenten hebben te maken met wettelijk vastgestelde termijnen. Dit houdt in dan na een melding van een burger binnen Wmo of Jeugdwet een zorgvuldig onderzoek plaats moet vinden. En indien noodzakelijk, een beschikking moet worden afgegeven.

De tijdsdruk wordt extra vergroot als het niet mogelijk is om snel of in één contactmoment zorgvuldig onderzoek te doen. Denk bijvoorbeeld aan taal- of communicatieproblemen, het afzeggen van afspraken en het niet bestaan van of direct beschikbaar hebben van informatie. Een cliënt kan hierdoor onbewust of bewust een bijdrage leveren aan het verhogen van de tijdsdruk. In deze situaties is het belangrijk om je niet te laten verleiden tot het nemen van een beslissing waar je feitelijk niet achter staat.

Kaders

De primaire kaders voor een adequaat onderzoek door consulenten worden benoemd en bekrachtigd door uitspraken van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB). Dit betreft de volgende vier eisen van een zorgvuldig onderzoek door consulenten:

  • Het vaststellen van de hulpvraag;
  • De bruto benodigde oplossing;
  • Het aftrekken van de bijdrage aan de oplossing door inzet van eigen kracht, netwerk, algemene of voorliggende voorzieningen;
  • Het vaststellen van de netto benodigde oplossing in de vorm van een collectieve of individuele Wmo maatwerkvoorziening of Jeugdwet voorziening.

Dit kader is slechts beperkt bruikbaar. Op de eerste plaats is het uitdagend om de mogelijke oplossingen zo te benoemen dat zij ‘makkelijk’ af te trekken zijn van de hulpvraag. Op de tweede plaats heeft de CRvB in haar uitspraken slechts eisen gesteld aan een zorgvuldig onderzoek na melding, dus feitelijk voordat daadwerkelijk een aanvraag is gedaan. Veel gemeenten, beleidsmakers en consulenten zijn daardoor op het verkeerde been gezet over wat een zorgvuldig onderzoek inhoudt.

Oplossingsrichting

Vanuit kaders zou men feitelijk op twee benen moeten staan: eerst een zorgvuldig onderzoek na melding en dan daarna – indien het tot een aanvraag komt – een zorgvuldig onderzoek, waarin de te verwachten gepastheid van de Wmo maatwerkvoorziening of de individuele Jeugdwetvoorziening nader wordt onderzocht. Dit is feitelijk ook in beide wetten als verplichting opgenomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Brainstormt u graag eens met een Zorg-Lokaal expert op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan. Of wilt u meer informatie over trainingen rondom rechtmatigheid van onze expertpartner Triple A Academy? Klik dan hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’.

Deze operationeel gerichte blog is de tweede uit een serie van vijf. De serie is gebaseerd op het in de praktijk onderzoeken van en werken aan kwaliteit in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in de afgelopen jaren.

Lees hier de eerste blog uit deze serie.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.