Grip op Zorg? Zo helpt Marcel …

Hoe kun je sturen op de Wmo en Jeugdwet? Hoe zorg je nu en in de toekomst voor kwalitatieve zorg en ondersteuning die er toe doet? Vele mensen in Nederland houden zich met deze vragen bezig.

Hieronder lees je hoe Marcel zijn steentje bijdraagt aan grip op verantwoorde zorginzet. Samen verder …

Het beschikken over de juiste informatie is voor elke gemeente van groot belang. Dit is de enige manier waarop er adequaat gestuurd kan worden op budgetten en processen. Dit geldt ook voor het controleverklaringsproces. Het is daarom belangrijk dat de processen rondom de controleverklaring goed georganiseerd zijn.

Als Financial Controller zorg ik onder andere voor de afwikkeling van het financiële proces rondom toegekende zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet. Dit proces loopt van het uitbetalen van declaraties aan zorgaanbieders tot en met het opstellen van een controleverklaring over het uitgevoerde administratieve proces.

Waarom is er een controleverklaring nodig?

Om de gemeentelijke jaarrekening op te kunnen stellen is het noodzakelijk dat via een controleverklaring wordt aangetoond dat de administratie rondom toegekende zorg verantwoord is uitgevoerd. Gemeenten die de Wmo en/of Jeugdwet administratie door ons laten uitvoeren ontvangen deze controleverklaring automatisch van Zorg-Lokaal. Doordat we het totale proces rondom de controleverklaring verzorgen, ontzorgen we de accountant van de gemeente.

Wat moet er gebeuren om een controleverklaring te krijgen?

Voor een efficiënte uitvoering van het controleverklaringsproces is het raadzaam om deze processen in te richten volgens de landelijke standaarden. De landelijke standaarden zijn ontwikkeld door deskundigen uit diverse branches (gemeenten, zorgaanbieders en accountants). Bij Zorg-Lokaal verloopt het controleverklaringsproces conform de landelijke standaarden. Om gemeenten tijdig van de controleverklaring te voorzien hanteren wij het volgende tijdspad:

Een efficiënt controleverklaringsproces?

Voor het verantwoorden van haar zorguitgaven stelt elke gemeente een controle aanpak op die het beste aansluit bij haar situatie. De gemeente bepaalt in overleg met haar accountant de te hanteren controlemiddelen.

Zorg-Lokaal kan de gemeente helpen invulling te geven aan haar controle aanpak. We kunnen gemeente helpen bij het verwerken van productieverantwoordingen van zorgaanbieders of het uitvoeren van “Onderzoek zorglevering”.

20200123

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top